Saturday, February 28, 2009

ខេមបូស៊ិក​បិទ​ទ្វារ!!!

ខេមបូស៊ិក​រីក​ដូច​ផ្សិត​ក្នុង​ភ្នំ​ពេញ ។ តែ​ឥឡូវ​ត្រូវ​បិទ​ទ្វារ​ហើយ បើ​ទោះ​បី​ជា​កុង​ត្រា​មិន​ទាន់​ចប់​ហើយ​ក្តី ។ លឺ​សំលាញ់​ខ្ញុំ​គេ​ថា​នៅ​តែ​មាន​កន្លែង​ចាក់​ដដែល ។

ប្រហែល​ជា​៣០០នាក់​ត្រូវ​បាត់​បង់​ការងារ ។
តើ​ Sporting Live Group បិទ​ទ្វារ​អត់?
ចុះ Nagaworld វិញ?

ចង់​អាន​បន្ថែម​សូម​ចុច​ខាង​ក្រោមៈ
http://khmernz.blogspot.com/2009/02/cambo-six-closes-its-books.html

Monday, February 2, 2009

១០០០​រាត្រី.មាស សុខ​សោភា

1000 រាត្រី.mp3


១.​​ប្រឹង​ទន្ទឹង​ថ្ងៃ​លិច
ខំ​រង់​ចាំ​ថ្ងៃ​រះ
ជំនះ​ទាំង​ដឹង​ថា​គ្មាន​សង្ឃឹម
ប្រឹង​ញញឹម​លួង​ចិត្ត
ខំ​គិត​អ្វី​ដែល​ល្អ
រក្សា​ចិត្ត​ស្មោះ​ត្រដ​ចាំ​បង
ទុក្ខ​វេទនា​ជាប់​កាយ
ទន្ទឹង​ថ្ងៃ​ត្រឡប់
​​វិល​មក​បញ្ចប់​ទុក្ខ​សោក​ព្រោះ​ស្នេហ៍
កំពង់​រង់​ចាំ​ក្បួន
ទោះ​ស្លាប់​សូន្យ​មិន​ប្រែ
ចាំ​ផ្លូវ​បង​មក​ថ្នម​ថែ​ស្នេហ៍​ស្រី

R.ឱ​!​សង្សារ​អូន​ហ្អើយ៎! អូន​នឹក​បង​ខ្លាំង​ណាស់
ម្តេច​បំភ្លេច​ស្នេហ៍​ចាស់​ទុក្ខ​ឲ្យ​អូន​រីង​រៃ
បង​ក៏​បាន​សន្យា​ថា​បង​នឹង​វិល​វៃ
ឬ​បំភ្លេច​សំដី​បង​សន្យា​ហើយ​ស្ងួន

វិល​វិញ​មក​ណា​បង​ស្នេហ៍​ស្នង​អូន​រង់​ចាំ
ទោះ​រាប់​រយ​ខែ​ឆ្នាំ​អូន​នៅ​ចាំ​ប្រុស​ថ្លៃ
ជា​មួយ​អនុស្សាហ៍​បន្សល់​ទុក​ឲ្យ​ស្រី
គឺ​១០០០​រាត្រី​ថ្លៃ​រួម​រស់​ក្បែរ​អូន

Saturday, January 31, 2009

វិញ្ញាណ​ក្រហម The Red Sense

This is a film about Pol Pot.

Fullbright Application is Open!

FULBRIGHT STUDENT FELLOWSHIPS FOR 2010-2011

The Public Affairs Section of the U.S. Embassy is pleased to announce the opportunity to compete for 2010-2011 Fulbright Student Fellowships for graduate study in the United States leading to a Master’s degree or a Ph.D. Fellowships are awarded on a competitive basis to qualified candidates under the auspices of the J. William Fulbright Foreign Scholarship Program, subject to the availability of funding.

The Fulbright Program was established in 1946 by the U.S. Congress as a means “to increase mutual understanding between the people of the United States and the people of other countries.” For more than sixty years the Fulbright Program has provided opportunities for foreign nationals to study, teach and pursue research in the U.S.

To be eligible, applicants must:
* Have a strong academic background and a record of excellence in previous studies;
* Have completed a Bachelor’s degree from a recognized college or university for those applying to study in the U.S. for a Master’s degree program, or have a Master’s degree from a recognized college or university for those applying to study in the U.S. for a Ph.D. program;
* Be proficient in English (minimum score of 570 on TOEFL or ITP, or 230 on computer-based TOEFL), or 88 on internet based TOEFL, or 7.0 on IELTS;
* Demonstrate ability to adapt readily to a foreign environment;
* Be in good health and able to undergo a rigorous study program; and
* Have no previous study experience in the United States.

Fulbright Student Fellowship grants provide round-trip transportation to the United States, as well as tuition, fees and living expenses for full-time graduate study. Grant provisions do not include financial support for dependents.

Application Instructions
Applicants who do not already have an official TOEFL score of 570 or above should plan to take the Institutional TOEFL Practice (ITP) on March 21, 2009 at the Royal University of Phnom Penh. Registration for the ITP is available through the Educational Advising Center at RUPP (room 103) from Monday-Friday, with a registration deadline of March 13, 2009. The next ITP available will be April 25, 2009, with registration deadline of April 17, 2009. Please contact Mr. Hang Chanthon for registration of the ITP at 023-884-320.

Students receiving a 570 or above on the TOEFL or ITP are invited to apply for the Fulbright program online. The application and detailed instructions are available at: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/, or www.iie.org/fulbright/apps. The Fulbright Selection Committee will only accept online applications, which will be due by June 12, 2009. Applicants must submit all required supporting documents and test score reports directly to the Fulbright Committee of the U.S. Embassy Phnom Penh. For further information, please contact Mr. Chau Sa at tel. 023-728248, or email: chaus@state.gov.Those interested in applying for the Fulbright program are strongly encouraged to attend one of the following information sessions:

Phnom Penh
- Royal University of Phnom Penh: TBD

- Pannasastra University of Cambodia: February 26, from 5:00 to 7:00 PM, contact Ms. Sok Vanna to register your attendance at 012-230-002 or 023-993-957

- Royal University of Law and Economics: Wednesday, March 19, from 9:00 to 11:00 AM, contact Mr. Kim Savun to register your attendance at 012-627-446

- Royal University of Agriculture, February 17, from 2:30 to 4:30 PM

Battambang

- Battambang University, February 13, from 9:00 to 11:00 AM
- The University of Management and Economics: February 13, from 2:30 to 4:30 PM

Siem Reap
- Build Bright University: February 11, from 2:30 to 4:30 PM
- Southeast Asia University, February 11, from 9:00 to 11:00 AM

Kampong Cham
- Western University, February 28, from 9:00 to 11:00 AM
- University of Management and Economics: February 28, from 2:00 to 4:00 PM

Sihanoukville
- Build Bright University: February 19, from 9:00 to 11:00 AM
- University of Management and Economics: February 19, from 5:30 to 7:30 PM

Thursday, January 29, 2009

2009 Chinese Zodiac for people born in Rat

2009 Chinese Zodiac for people born in Rat years: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.If your birthday is before February 4, then your astrological sign is Pig, not Rat. (Verify Your Sign)

2008 was the year of the Rat. When Rat people meet Rat year, they always have something to worry about. Career should had something, which didn't meet their expectation. Health might not be in a perfect condition. In the beginning months of 2009, Rat people won't see any good fortune sign. From the Spring time, their luck will be getting better. They will see people are coming to help, guide and support them.

Career: In year 2009, a couples of career related Lucky Stars are coming into your life. The signs show people will support and appreciate your working quality and you will have a chance for promotion. Therefore, you do not miss the unique opportunity, show all your job skills and abilities on your position, then you should get more responsibility, get a higher title or get a higher pay job.

Money: Rat people in the year of Cow, they don't have real money luck. Since Rat and Cow have attraction relationship, it looks everything will go well, but something uncertain is coming behind the scene. If you are taking salary, then your pay will get raised, but not too much. If you invest your money on stock market, you might earn some, but will lose more. Most of investment, you will buy high and sell low. If you own your business, then the business looks good, since many customers come to visit your store or company. But they wouldn't buy or order your products too much like before. Anyway, you shouldn't do the risky business in 2009 to avoid decreasing your wealth.

Love: Rat people in Cow year, you should have joyful people relationship coming to you, because Rat and Cow have attraction relationship, which is a love sign. But there is a Lonely Star appearing in 2009 for Rat people. That means you have good and bad news in your love relationships. If you don't have a boy or girl friend now, then you have the chance to meet him or her, but your relationship will face the challenge. Yow won't enjoy the feeling of true love. If you have your boy or girl friend now, then it looks that you are still holding the relationship. But you and your lover won't have too much time to stay together. In this case, most of time, you will feel lonely.

Health: One Sick Star is coming in 2009 for Rat people. That means the health condition of Rat people is not 100%. Rat people will have more chance to catch cold or get sick in 2009. Therefore, for senior citizens with poor health need to pay more attention on their health in the year of Cow. Therefore, if you have a senior Rat person at home, you need to make sure he or she have good nutritious food and maintain adequate sleep daily. When you have a poor health, then you should try not to visit the sick friends or attend any funeral.

Fortune: The luck of Rat people in the year of Cow is fine. They can get help from supporters in their Career. Therefore, you should take this advantage to show all your strengths to people and don't miss this golden opportunity. If you lover or companion is a Rat people too, you have to manage your time well between your job and your love. Please do not leave your lover alone to damage your love relationship. In general, the only issue in 2009 is your money luck. The performance of your money investment or income will be below average. But it won't be too bad. As long as you keep a positive working attitude, stick on your position, then you have the chance to overcome the coming obstacles and you will get the reasonable returns.

[source:http://www.chineseastrologyonline.com/2009/2009rat.htm]

898 new mails for half a month!!